Katsastustoiminta

SaaVe_peralippu

Katsastuspäällikön terveiset

Saaristomeren Veneilijät ry on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenjärjestö. SPV:n jäseniksi liityimme vuonna 2010, jolloin käynnistyi myös seuramme oma katsastustoiminta. Katsastuksen tarkoitus on ylläpitää ja edistää veneen turvallisuutta. Katsastuksessa käydään läpi veneen tekniikkaa ja varustusta, jotka vaikuttavat veneen turvallisuuteen. On kuitenkin syytä muistaa, että vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta kuuluu veneen omistajalle tai haltijalle ja kulussa oltaessa kipparille.

Veneen katsastus on vapaaehtoista, eikä se liity veneen rekisteröintiin.

Veneiden katsastustoimintaa hallinnoi Suomen Purjehdus ja Veneily ry jäsenseurojensa välityksellä kouluttamalla seuroihin katsastusmiehiä.

Katsastusmenettely

Katsastusmenettely on jaettu perus- ja vuosikatsastukseen. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n nettisivuilta löytyy lisätietoa eri katsastusluokista.

Peruskatsastus suoritetaan viiden vuoden välein, ja se kohdistuu veneen rungon, voimansiirron, ohjauslaitteiden ja läpivientien tarkastukseen. Vuosikatsastus suoritetaan vuosittain, ja se kohdistuu turvallisuusvarusteisiin ja -laitteisiin. Peruskatsastus uusitaan aina, jos veneen omistaja tai jäsenseura muuttuu tai jos veneeseen tehdään merkittävä muutos tai se on vaurioitunut.

Veneiden katsastus tulee suorittaa kesäkuun loppuun mennessä, jonka jälkeen katsastetaan vain uusia veneitä korotetuin maksuin. Vain seuraan katsastettu vene saa käyttää kyseisen seuran omaa perälippua, muissa tapauksissa tulee käyttää perinteistä Suomen lippua.

Katsastusmaksut

Jokaisesta katsastetusta veneestä peritään venemaksu, joka pitää sisällään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n liittomaksun sekä seuran perimän katsastusmaksun yht. 40€ (v. 2021).
Liittomaksun joutuu jokainen maksamaan siihen seuraan, johon vene on katsastettu, koska omistajan on oltava liiton rekisterissä veneen tietojen tallentamiseksi liiton venerekisteriin.

Katsastuksen edut

Koulutetut katsastusmiehet ovat veneasiantuntijoita, joilta tarkastustyön ohessa saa tarvittaessa veneturvallisuutta koskevia neuvoja ja ohjeita. Lisäksi useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetulle veneelle vakuutusmaksualennuksia.

Lisätietoa katsastuksesta saat myös seuramme katsastuspäälliköltä, jonka kanssa sovitaan katsastukset ja niiden ajankohdat.

Katsastuspäällikkö Seppo Kovalainen (040 528 0208, sähköposti: kovalainen at saave.fi)