Historiaa

Saaristomeren Veneilijät ry:llä (ent. Pansion Venekerho ry) on pitkät perinteet veneilytoiminnasta. Alla tarinaa kerhon perustamisesta ja aiempien vuosien toiminnasta.


Pansion Venekerhon toiminnan alku ajoittuu 1960-luvun alkupuolelle. Silloin Valmet Oy:n Pansion telakka antoi veneilijöiden telakkakäyttöön alueen Pansion Kirpunniemestä, joka sijaitsi telakan ja Oy Laivateollisuus Ab:n (LATE) välisellä niemellä. Toiminta on saanut ensimmäisiä järjestäytyneempiä muotoja v.1968, jolloin valittiin toimikunta hoitamaan aluetta.

Vuodesta 1979 toimittiin nimellä VALMET OY:N VENEKERHO, PANSIO. Toimintaa hoiti edelleen toimikunta, jota johti Paavo Haajanen. Latelaiset pitivät veneitään telakka-alueella olevassa laiturissa ja heidän toimintansa ei ollut järjestäytynyttä. Kun molemmat telakat päätettiin yhdistää ja Laten varustelulaituria alettiin pidentää, jäi ”Kirppu” laiturin alle. Tässä vaiheessa vuonna 1982 veneilijät saivat käyttöönsä yhteisen alueen telakan itäreunalta Oravaisten niemeltä. Tällöin toimintaa varten perustettiin VALMETIN VENEKERHO (ei rekisteröity yhdistys). Uuden alueen valtavaa rakentamista (talkoilla) varten valittiin johtokunta, jota johti puheenjohtajina Tapio Malmgren ja myöhemmin Reijo Martti.

Valmet Oy:n ja Wärtsilä Oy:n telakkatoimintojen yhdistämisestä syntyi vuonna 1986 Wärtsilä Meriteollisuus Oy. Vuonna 1988 valittiin Valmetin Venekerhon puheenjohtajaksi Timo Láuren. Pian tämän jälkeen Wärtsilä Meriteollisuus Oy päätti lopettaa telakkatoimintansa Pansiossa saman vuoden loppuun mennessä. Wärtsilä päätti, että se voi vuokrata kerhoalueemme meille, jos perustamme sitä varten rekisteröidyn yhdistyksen. Valmetin Venekerhon ylimääräisessä kokouksessa 14.9.1988 päätettiin perustaa PANSION VENEKERHO RY ja 9.3.1989 saatiin rekisteröintipaperit. 29.3.1989 oli Pansion Venekerhon ry:n ensimmäinen vuosikokous, jossa Timo Láuren valittiin yksimielisesti kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Wärtsilä Meriteollisuuden mentyä konkurssiin syksyllä 1989 alueemme uudeksi omistajaksi tuli Turun satama, joka jatkoi vuokrasopimusta vuosi kerrallaan, koska alue varattiin tulevaan sataman laajennukseen.

Vuonna 2000 valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Jukka Kaskinen. Heti hänen kaudellaan veneiden kesäpaikat siirtyivät kaupungin venesatamaan Pansioon, ns. Jalostajan rantaan ja talvipaikat vanhalle Valmetin telakka-alueelle (Tammistoon).

Alkuvuodesta 2003 solmimme vuokrasopimuksen Rymättylän kunnan kanssa saaritukikohdasta Aaslaluodolta. Vielä saman talven aikana Aaslaan rakennettiin talkoilla alumiinilaituri, varastokoppi ja puucee. Vuonna 2004 valmistui ahkeran talkooväen toimesta saunarakennus.

Vuonna 2008 venekerhon oma talvitelakkatoiminta päättyi ainakin toistaiseksi. Tässä välissä vuonna 2007 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Turja Lehtonen. Muita pitkään venekerhossa toimineita johtokunnan jäseniä ovat mm. Ilkka Räisänen ja Esa Kotiranta.

Vuonna 2010 seuran nimi muutettiin Saaristomeren Veneilijät ry:ksi ja samalla seura liittyi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäseneksi.

Esa Kotiranta